Maj 2022

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

1.   Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Punch24 Import Handelsbolag, organisationsnummer 969796-6167 (omnämns även såsom ”vi”, ”oss” och ”vår”), på Solhöjdsgatan 19, 211 18 Malmö är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

2.   Personuppgifter som vi behandlar 

2.1   Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig

Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du handlar på www.punch24.se samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst). Du kan även ge oss tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Fysiska egenskaper (storlek)
 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, chatt/mejl samt inspelningar av telefonsamtal)
 • Betalningsinformation (såsom bankkonto)

Vi samlar även in information om dig när du handlar hos Punch24, när du besöker www.punch24.se eller när du interagerar med oss på andra sätt. Punch24 bearbetar information såsom:

 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt vara)
 • Köp- och användargenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på)
 • Preferenser och beteende

2.2   Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter

För att bibehålla goda kundrelationer samlar Punch24 regelbundet in personuppgifter från andra platser/andra parter (så kallade tredje parter). Den information vi samlar in från tredje parter är:

Adresser från offentliga register för att säkerställa att vi har din rätta adress.

Kreditvärdighetsuppgifter från kreditvärderingsinstitut eller banker.

3.   Information gällande cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Punch24 använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt.

Läs mer under Cookie policy här: 

I din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare.

4.   Syftet med behandlingen 

Punch24 behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

4.1   Tillhandahållande av produkter 

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att ge dig den produkt du har begärt, uppfylla dina andra förfrågningar, behandla din beställning eller vad som annars krävs för att utföra eller verkställa avtalet mellan dig och Punch24. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter, identifiera dig och förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden.

4.2   Kommunikation med dig och marknadsföring

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för att personifiera våra erbjudanden och förse dig med tjänster som är mer relevanta för dig, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och annonsering. 

Vi kan bearbeta och använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information i relation till våra produkter du använder eller för att kontakta dig vid frågor som rör kundbelåtenhet. Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för personlig marknadsföring eller forskningsändamål i enlighet med gällande lagar, till exempel för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredje parts elektroniska eller andra tjänster. 

4.3   Profilering och individanpassning

Vi kan behandla och använda dina personuppgifter för profilering/individanpassning för sådana ändamål som riktad direktmarknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att till exempel skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.

5.   Överföring av dina personuppgifter 

5.1   Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredje parter 

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter på uppdrag av Punch24 för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex., teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in för, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

5.2   Internationella överföringar

Vi överför inte personuppgifter internationellt 

5.3   Övriga upplysningar

Vi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara Punch24s legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.

Om vi beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag i vissa länder kan detta innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.

6.   Uppgifter om minderåriga

Punch24 samlar inte in någon information från eller engagerar sig i transaktioner med personer som är under 18 år.

7.   Datakvalitet och retention

Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella och att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

8.   Datasäkerhet 

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Punch24 genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållande och behandling av personuppgifter.

9.   Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har dessutom stora möjligheter att bestämma över din data. 

9.1   Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.

9.2   Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter.

9.3   Rätt till invändning 

Du har rätt att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direktmarknadsföring eller profilering, eller om bearbetningen är baserad på vårt legitima intresse.

9.4   Rätt till tillgång

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

9.5   Häva hela eller delar av samtycke 

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring.

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av Punch24 i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller Punch24 sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.

9.6   Anmälan av överträdelse 

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar Punch24s hantering av personuppgifter.

10.   Ändringar till denna Integritetspolicy  

Punch24 kan från tid till annan uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om ändringarna innehåller nya ändamål för bearbetning, kommer Punch24 att meddela dig innan sådana ändringar sker och vid behov begära ditt samtycke.